O obci

Obec Libichava je súčasťou mikroregiónu Suchodolie, ktorý  tvorí 9 obcí: Zlatníky, Malé Hoste, Pochabany, Veľké Hoste, Libichava, Šišov, Borčany, Chudá Lehota a Livinské Opatovce. Vznikol v roku 2000 za účelom vzájomnej spolupráce a  celkového rozvoja územia mikroregiónu. Sídlo je v obci Zlatníky. Počet obyvateľov Suchodolia je približne 3500 obyvateľov. Región  je situovaný v západnej časti okresu Bánovce nad Bebravou a v severozápadnej časti okresu Partizánske. Územie má rozlohu 9386 ha, leží pozdĺž toku potoka Livina v Zlatníckej doline. Podľa nízkeho výskytu zrážok v tejto oblasti sa Zlatnícka dolina ľudovo nazýva Suchá dolina alebo Suchodolie. Najväčším bohatstvom je prekrásna príroda s rozmanitou faunou a flórou. Návštevníkov vábi prostredie pohoria Považský Inovec, cyklotrasy a chodníky vhodné na rekreačnú turistiku. Príťažlivá príroda poskytuje návštevníkom široké možnosti rybolovu a športového vyžitia, je dobrým poľovným a hubárskym revírom.

logo

Logo mikroregiónu Suchodolie

 

starostovia

Starostovia obcí  Suchodolia, pri príležitosti “Dni Suchodolia” /každoročne jún-júl/.