Samospráva

 

Starostka obce
Ing. Ingrid Sitárová

Poslanci obecného zastupiteľstva
Mária Šarinová (zástupkyňa starostky)
Ing. Andrej Božik 
Peter Bracho 
Ing. Branislav Darmo 
Peter Mokryš 

Ekonómka/Úradníčka
Ivana Mokryšová

Hlavný kontrolór obce
Mgr. Nadežda Koreňová