Samospráva

 

Starostka obce                                                                                                                                                Ing. Ingrid Sitárová

Poslanci obecného zastupiteľstva
Mária Šarinová (zástupkyňa starostky)
Ing. Andrej Božik
Peter Bracho
Ing. Branislav Darmo
Katarína Brachová

Ekonómka/Úradníčka
Ivana Mokryšová

Hlavný kontrolór obce
Mgr. Nadežda Koreňová